Onderwijs

“Daor hedde de guld” lespakket voor groepen 6,7 en 8

Omschrijving:

Schuttersgilden zijn ontstaan in de Middeleeuwen, maar bestaan nog steeds!  Veel kinderen zullen wel eens van een schuttersgilde hebben gehoord. Maar wat is nu eigenlijk een schuttersgilde? En hoe en in welke tijd zijn deze gilden ontstaan?

Dit lespakket stelt docenten in staat hun leerlingen in korte tijd in aanraking te brengen met de bijzondere geschiedenis van tradities van schuttersgilden. Startpunt van het lespakket is een dvd waarin een klas kinderen wordt gevolgd bij een onderzoek naar de achtergronden van de schuttersgilden. Zij ontdekken relaties met ridders, oorlogen, religie en het voortbestaan van de tradities tot op de dag van vandaag.

In de (schriftelijke) lessen wordt verdieping van de informatie uit de dvd aangeboden. De lessen hebben verschillende thema’s. De docent kan ervoor kiezen alle leerlingen alle lessen te laten uitvoeren, maar er kan ook een selectie worden gemaakt, of een onderlinge verdeling. Uiteraard is het ook mogelijk alleen de dvd te laten zien en daar een gesprek met de klas over te houden.

In alle lessen wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit verschillende periodes. Werkbladen helpen de leerlingen om de aangeboden informatie en opdrachten te verwerken. De leerlingen kunnen zelfstandig met de werkbladen aan de slag.

In de werkbladen wordt aan leerlingen ook de opdracht gegeven vragen te bedenken die zij aan een lid van een schuttersgilde zouden willen stellen. In de klas kan vervolgens een lid van een schuttersgilde worden uitgenodigd. Hij kan in korte tijd vragen van leerlingen beantwoorden en voorwerpen/kleding van het schuttersgilde laten zien.

Het lesproject past goed in de geschiedenisles, bij het thema “Middeleeuwen” of bij de lessen levensbeschouwing.

Thema: Brabantse schuttersgilden (vroeger en nu), het leven in de Middeleeuwen.

Doelgroep: Groep 6, 7 en 8

Leerdoelen: Leerlingen krijgen een beeld van het ontstaan van de schuttersgilden in de Middeleeuwen; zij leren over tradities en taken van schuttersgilden; zij leren over de rol van schuttersgilden nu; zij leren over het leven in de Middeleeuwen.

Leergebied:  Geschiedenis, levensbeschouwing, heemkunde.

Plaats van uitvoering: Klas/ Mouterij

Tijdbeslag: Minimaal 1 uur, maximaal 5 uur (bij verwerking) . De docent kan een keuze uit het lesmateriaal maken.

Lesmateriaal: Docentenhandleiding, leerlingenmateriaal (informatiebladen, opdrachtbladen, antwoordbladen), dvd. Het lesmateriaal vormt aanleiding voor het bezoeken van een activiteit van een plaatselijk gilde of het bezoek van een gildebroeder aan de klas.

Beschikbaarheid: Docentenhandleiding, leerlingmateriaal en DVD zijn te bestellen bij BRG/BMS. Hierbij worden ook contactgegevens van schuttersgilden geleverd.

Kosten: € 25,00 excl. verzendkosten voor het totale pakket. Op de dvd staan ook alle documenten uit de lesmap digitaal.

€ 10,00 excl. verzendkosten voor alleen de dvd, met daarop de film en alle documenten uit de lesmap.

Bezoek gildebroeder aan de klas is gratis binnen Etten-Leur.

Meer info: Tel. 076 501 7402 voor Gilde Sint Hubertus Leur of de website van Erfgoededucatie Brabant.