Lid worden?

Wie kan er lid worden?

Iedereen van het mannelijke geslacht kan lid worden, mits hij voldoet aan de volgende eisen:

  • hij moet van onbesproken gedrag zijn
  • hij mag geen lid zijn van een ander gilde
  • hij moet aan de gestelde minimum leeftijd voldoen

Hoe wordt men lid?

Men wordt lid door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de deken-schrijver. Dit verzoek dient door minimaal 5 gildebroeders te worden ondersteund met een handtekening.

  • Het verzoek wordt aan de overheid voorgelegd.
  • Wordt hij door de overheid waardig bevonden om deel uit te maken van het gilde, dan wordt dit op de eerstvolgende algemene ledenvergadering medegedeeld.
  • De kandidaat begint na toelating aan zijn aspirantentijd van twaalf maanden.
  • Zijn deze voorbij, dan wordt er gestemd door de algemene ledenvergadering en wordt hij al dan niet toegelaten als volwaardig gildebroeder.

Het stemmen 

Het stemmen gaat op een eeuwenoude wijze: de gildebroeders doen om beurten en anoniem een bruine boon of een witte boon in een kistje. Bruin is tegen en wit is voor toelating van de aspirantbrioeder. Alleen de Hoofdman en de Koning tellen de bonen. Zij delen slechts mede of de aspirant gildebroeder is geworden of niet. De aspirant is niet bij de vergadering aanwezig en wordt thuis medegedeeld of hij zich wel of niet bij de broederschap kan aansluiten.

Alleen op vezoek van de aspirant kan de uitslag van de stemming openbaar worden gemaakt.

Op de eerstkomende staatsiedag wordt in de kerk de eed afgelegd.

De plichten van een gildebroeder 

De gildebroeder heeft zich te houden aan alle verplichtingen omschreven in de statuten en de Caert en het Huishoudelijk Reglement.

Dit zijn o.a. de verplichte kringdagen en als hoogtepunt de jaarlijkse staatsiedag. Bij deze gebeurtenissen is elke gildebroeder verplicht aan de gildemis deel te nemen. Behalve deze dagen mag men zeker niet vergeten de uitvaartdienst van een overleden gildebroeder of diens partner bij te wonen. Hieraan kan en mag geen enkele gildebroeder zich onttrekken. Door het gildebroeder zijn, verplicht men zich als een waardige gildebroeder te gedragen.

Daar het gilde vanouds een sterke binding heeft met de kerk is het vanzelfsprekend dat belangrijke gebeurtenissen in het gildejaar met een gildeviering aanvangen.

De grootste plicht van een gildebroeder is het zich dienstbaar maken voor andere gildebroeders en de evenmens.

Het gildekostuum 

Bij gildeactiviteiten wordt het gildekostuum gedragen, bestaande uit:

Gildebroeders: zwarte halflange jas met een witte blouse, een zwarte halflange broek, witte kousen, zwarte schoenen met koperen gesp, hoed met groene veer.

Jeugdleden, vendeliers en trommelaren: groen lang vest met witte blouse, een zwarte halflange broek, witte kousen, zwarte schoenen met koperen gesp, zwarte baret met witte veer.

Koningin: zij kiest zelf een jurk die past bij de gildekleuren.

Het gildebroederkostuum

Kostuum van vendeliers, trommelaars en jeugdleden