Overheid

De overheid

Het dagelijks bestuur van het gilde wordt aangeduid met de term “overheid”.

De overheid bestaat uit:

• Hoofdman (voorzitter) Stephan Lauwerijssen
• Schrijver (secretaris) Max de Graaf
• Schatbewaarder (penningmeester) Jaap Schilder
• Vaandrig (vaandeldrager) Pieter Bos
• Koning Arjan van Zitteren

Elke tweede woensdag van de maand (behalve in de maanden juli en augustus) komt het gilde bijeen voor de maandelijkse vergadering in de Mouterij.

De jaarvergadering vindt plaats op de Staatsiedag. Deze wordt steeds gevierd op een zaterdag die op 3 november valt of de eerste zaterdag na 3 november (feest van Sint Hubertus).