Overheid

De overheid

Het dagelijks bestuur van het gilde wordt aangeduid met de term “overheid”.

De overheid bestaat uit:

• Hoofdman (voorzitter)                      vacature

• Schrijver (secretaris)                         Peter Struys

• Schatbewaarder (penningmeester)  Jaap Schilder

• Vaandrig (vaandeldrager)                 Reinhold Boot

• Koning                                               Pieter Bos

  • Jeugdlid                                            Marcel Hultermans

Elke tweede woensdag van de maand (behalve in de maanden juli en augustus) komt het gilde bijeen voor de maandelijkse vergadering in de Mouterij.

De jaarvergadering vindt plaats op de Staatsiedag. Deze wordt steeds gevierd op een zaterdag die op 3 november valt of de eerste zaterdag na 3 november (feest van Sint Hubertus).

 

Beeld van Sint Hubertus in de H.Petruskerk in Leur